Regulamin Połowu ryb na Łowisku Karczemka

1. Łowisko jest otwarte codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) w godz. 8-20 (nie dłużej jednak niż od wschodu do zachodu słońca).
2. Łowienie odbywa się tylko na wędkę, wyłącznie z brzegu.
3. Na Łowisku nie obowiązuje karta wędkarska, jednakże wszystkich łowiących obowiązują ogólnie przyjęte w wędkarstwie normy zachowania i postępowania z rybami.
4. Przed rozpoczęciem wędkowania należy wykupić zezwolenie na połów i pobrać wyposażenie (siatkę i podbierak).
5. Osoba wykupująca zezwolenie i pobierająca wyposażenie pozostawia dokument tożsamości.
6. Osoba wykupująca zezwolenie nie może odstępować sprzętu innym osobom. Wyjątek stanowią dzieci do lat 10, które mogą wędkować wyłącznie pod opieką dorosłych.
7. Osoby towarzyszące (maks. 2) przebywają na łowisku bezpłatnie, jednakże bez prawa połowu ryb.
8. Łowiący nie może pozostawiać sprzętu wędkarskiego bez opieki (pozwalać wędce łowić samej)
9. Złowione ryby muszą być lądowane na brzegu przy użyciu podbieraka. Zabrania się windowania ryb lub stosowania osęki.
10. Po zakończonym połowie należy zwrócić pobrane wyposażenie oraz uregulować należność za czas wędkowania i złowione ryby.
11. Wszelkie uwagi należy kierować do dyżurnego lub obsługi łowiska.
12. Kierownictwo łowiska zastrzega sobie prawo do kontroli wędkujących oraz przestrzegania przez nich regulaminu, a w przypadku jego naruszenia do egzekwowania przewidzianych kar.

Ryby Karpiowate

1. Na łowisku nie obowiązuje zabieranie wszystkich złowionych ryb z wyjątkiem tych, które zostały okaleczone podczas holowania.
2. Ryby karpiowate przeznaczone do zabrania muszą być przetrzymywane żywe w pobranych siatkach.
3. Wszystkie pozostałe ryby należy wypuścić bezpośrednio po złowieniu.
4. Zabronione jest pozostawienie ryb na brzegu.

Ryby Łososiowate i Drapieżne

1. Połów ryb łososiowatych i drapieżnych możliwy jest tyko w wyznaczonym terminie i na określonych stawach po uzyskaniu zgody dyżurnego.
2. Łowienie może odbywać się metodą muchową, spiningową lub gruntową z użyciem tylko 1 wędki.
3. Złowione ryby łososiowate i drapieżne muszą być uśmiercone natychmiast po złowieniu.
4. Zabrania się wypuszczania lub przetrzymywania w siatkach żywych ryb tych gatunków.

Zabrania się !!!

1. Przebywania i łowienia ryb poza ściśle wyznaczonymi granicami łowiska.
2. Spożywania na terenie łowiska alkoholu pod każdą postacią.
3. Wstępu na teren łowiska osobom w stanie nietrzeźwym.
4. Niszczenia i modyfikowania brzegów oraz łowienia poza wyznaczonymi stanowiskami wędkarskimi.
5. Pozostawiania śmieci.
6. Zakłócania ciszy, przeszkadzania innym łowiącym, używania sprzętu radiowego, kąpieli oraz wprowadzania psów.
7. Przetrzymywania złowionych ryb poza siatkami firmowymi.
8. Łowienia ryb bez wykupienia zezwolenia oraz bez pobrania wyposażenia dodatkowego.
9. Zmiany stawu, na które wykupione zostało zezwolenie, bez powiadomienia dyżurnego.
10. Wnoszenia na teren łowiska toreb, plecaków itp. przedmiotów.
11. Wynoszenia złowionych ryb bez uiszczenia opłaty.

W przypadku nieprzestrzegania punktu 11 regulaminu przewiduje się sankcje w wysokości dziesięciokrotnej wartości złowionych ryb.
Ponadto osoby nie przestrzegające pozostałych punktów niniejszego regulaminu zostaną natychmiast usunięte z łowiska bez prawa ponownego wstępu.